HQ Photo | Serie A | Milan – Chievo 3-1

Click on the thumbnails to see full size (Bấm vào hình nhỏ để xem hình lớn):
Advertisements